ቮልታ ቫለንስያና 4 ለካቲት 2017

4ይ መድረኽ

መርሃዊ ቅዱስ ዓቢ ዓወት ኣመዝጊቡ!!!!!

ካብ ሰጎርበ ተበጊሱ 180ኪሜ ብምስልሳል ኣብ ኣብ በሪኽ ጎቦ ናይ ሉለንሰና ዝተዛዘመ 4ይ መድረኽ ቮልታ ቫለንስያና ብሉጽ ናይ ምሕዃር ብቕዓት ዝለዎ ሓደ ካብቶም 5ከዋኽብቲ ዓለም ዝኸነ ናይሮ ኲንታና ዕዉት ኮይኑ።

፨ኲንታና ጸወታ ኪዛዘም 3ኪሜ ኣብ ዝተረፈሉ ኢዩ ኣብቲ ብእግርኻ ንኽትድይቦ ውን ዘጸግም ጎቦ ሓያል ስካቶ ዝፈነወ ኩሎም ኣለዉ ዝበሃሉ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ኣርሓታት ክሕዝዎ ኣይከኣሉን ፣ብዘይካ እቲ ውልዶ ወዲ 23 ዓመት ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ። መርሃዊ ምስ ኲንታና ራስ ብራስ ገጢሙ ንናይ ዝሓለፈ ዓመት ፍሩም ምስ ኩንታና ኣብ ቮልታ ስጳኛ ዝገጠምዎ ግጥም ዘዘኻኽረካ ፍጻመ።ጸወታ 1ኪመ ኣብዝተረፈሉ ግን እቲ ኣብዚ ዓመት 2 ናይ ዎርልድ ግራንድ ቱር ኪዕወት ኣንቂዱ ዘሎ ኮሎምብያዊ ኮኾብ ኣይተኻእለን 40ሰከንድ ፈልይዎ ንመራ ኣትዩ።

መርሃዊ ንኹሎም ነቶም ሰብ ዝና ስዒሩ 2ይ ደረጃ ብምሓዙ ንሃገሩን ንጋንትኡን ሓበን ኮይኑ። ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ኣብ 2016 ን መርሃዊ ኣብ ዝመጽእ 2 ወይ 3 ዓመት ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ ግራንድ ቱር ከመዝግብ ምኻኑ ያ ወጢና ነይራ እንሆ ድማ ዝበጽሐ ይመስል ብራቮ መራ,,,,,,
ዳን ኤል ተክለሃይማኖት ድማ ምስታ 11 ደቂቕ ደንጉያ ዛተወት ጉጅለ ኮይኑ መበል 54 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙ ።

፠ ብሓፈሻ ውህሉል ግዜ ኣብ ብጫ ማላያ ማለት ዩ ኲንታና ን4ተ መድረኻት
14:20:16 ብምዝዛም መሪሕነት ብጫ ማልያ ካብ በልጅማዊ ግረግ ቫን ኣቭመርመት ተረኪብዋ ኣሎ። መርሃዊ ውዱስ ድማ ካብ መበል 38 ናብ 8ይ ደረጃ

ብምሕኳር ካብ ብሉጻት 10 ኮይኑ ካልእ ክብሪ ሒዙ ኣሎ።

፠ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ፈረንሳዊ ክይሪል ጓትየር ብ40 ነጥቢ ወኒንዋ ኣሎ።

፨ ማልያ መንእሰያት ኢጣልያዊ ሰኒ ማኑል ካብ ክለብ ቢ ኤም ሲ ኪሜርሕ እንከሎ ።

መርሃዊ ቅዱስ ድማ 2ይ ዝበለጸ መንእሰይ ኮይኑ ካልእ ተወሳኺ ብሉጽነት ሒዙ ኣሎ፠

፨ካብ ክለባት ድማ ከልብ ሞቪስታር

Please follow and like us: